Avtrykk


 

BRITA service dispenserprodukter

For spørsmål om produkter, filtrering av vann og reservedeler:

Aqua Purity Nordic

E-post: info@aquapurity.se

Kundeservice:

Tlf.: +46 706 03 40 87


BRITA service profesjonelle filtre

For spørsmål om produkter, filtrering av vann og reservedeler:

BRITA Nordic A/S

E-post: britanordic@brita.net

Centervej 32, 4180 Sorø

Kundeservice:

Tlf.: +45 70 27 32 66

 


BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1
65232 Taunusstein
Tyskland

Tlf.: +49 (0)6128 – 746-0
Faks: +49 (0)6128 – 746-5033

E-post: info@brita.net

Kommersielt register HRB 33467 
Den lokale retten i Wiesbaden
MVA-nummer: DE 814378411
Executive Board: Markus Hankammer (CEO), Stefan Jonitz, Dr. Rüdiger Kraege

Europakommisjonen tilbyr en plattform for løsning av tvister på nett (ODR-plattform). Denne kan nås via følgende Internettadresse: https://ec.europa.eu/consumers/odr. BRITA er verken forpliktet eller klar til å delta i en tvisteløsningsprosedyre fra Forbrukervoldgiftsnemnda.

Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er oppgitt på dette nettstedet, er grundig sjekket og blir oppdatert regelmessig. Vi kan imidlertid ikke garantere at all informasjon er fullstendig, korrekt og oppdatert til enhver tid. Dette gjelder spesielt for alle koblinger til andre nettsteder som det henvises til direkte eller indirekte. Alle opplysninger kan endres, fjernes eller suppleres uten forhåndsvarsel. Utgivelsen og innholdet i den kan ikke endres på noen som helst måte eller distribueres eller overføres til tredjeparter uten samtykke på forhånd fra BRITA SE.

Rettighetene til bilder uten bildekreditt innehas vanligvis av BRITA SE. Der opphavsretten tilhører andre, er dette ofte angitt i forkortet form i bildetittelen for større bilder.